Welcome to Christian Broadcasting Channel Foundation Inc.

 

                                                 
Home
CBC Staff
CBC Studio
CBC Programmers
Board of Trustees
TV  Schedule
Oversea Programmers
Objectives
Strategies CBCFI
Statement
Activitives
Former Workers
CBC Scholars
Masscom Graduates
Ministry Needs
Ministry Partners
Contact Us
Partnership
Mission House
Mission House Plan
CBC History
CBCFI Gideonite
Bridge of Love
Gusa Simbahan

Sound System
Crusade Concert

Our Tv Equipment
Aid works

 

Norske sider

 

CBC  Manager

Rosalyn Llanasa " Eng "

 

 

 

 

Dette er misjons huset vi driver arbeidet ut fra.
Vi har også studio og  TV - stasjonen her.

TV stasjonen
Utdeling av mat
Tragedier der barn har fått hjelp

Her er bilder fra Arbeidet
 

Her er våre norske venner som står med i arbeidet:

Evangeliesalen Berøa

                                                                       
Du kan også besøke websidene på www.100-lappen.no for flere opplysninger.

Hvis du liker å være en del av dette arbeidet kan du sende oss en E-mail til. fottesen@cbcfi.com
Hvis du øsker å støtte økonomisk kan du sende penger til 
Evangeliesalen Berøas misjons konto 1602 55 03949 og merkes Filippinene

 

Tilbake

Send mail to cbc@cbcfi.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 Christian Broadcasting Channel
Last modified: april 30, 2017